Rekening-courant: “committed” en “uncommitted”

Terug naar overzicht
Rekening-courant: “committed” en “uncommitted”

Rekening-courant: “committed” en “uncommitted”

15 December 2015

Rentekosten van het rekening-courant krediet

Het rekening-courant krediet (hierna te noemen: RC) is de meest gebruikte kredietvorm in het bedrijfsleven: het dient in principe voor de financiering van je werkkapitaal behoefte (vooral debiteuren en voorraden).

De rentekosten die je betaalt zijn gebaseerd op Euribor (banken hanteren ook een “Basisrente”) als basis met daarbovenop de “individuele toeslagen” , specifiek voor jouw onderneming. Dat totale rentepercentage wordt dan berekend over het daadwerkelijke bedrag dat je debet staat op je RC. Zo ging het altijd. Maar het wordt nu langzaam aan anders…

Nieuw: “boeterente” over het niet gebruikte deel van je RC…

Sommige banken gaan je nu naast de rentekosten over het gebruik van je RC ook voor het deel van je RC dat je niet gebruikt, kosten in rekening brengen. Dat heet in banktermen “bereidstellingsprovisie”. Dat loopt op tot 1 % per jaar over het niet gebruikte bedrag van je RC limiet.

De overweging daarachter: banken moeten van de toezichthouders een bepaald percentage “eigen vermogen” aanhouden voor kredietverlening. Dat heet solvabiliteitsbeslag. Dat kost de banken dus iets. Deze kosten zijn overigens niet nieuw voor de banken…

Maar een RC limiet die intensief door een ondernemer wordt gebruikt levert de bank al veel geld op: rente, provisies etc. Dan zou de bereidstellingsprovisie niet toegepast moeten worden. Dat is dubbelop en dubbel betalen voor hetzelfde doen we niet.

Er zijn echter ook ondernemers die een RC limiet zelden of nooit gebruiken. Voor het toch ter beschikking houden van die limiet is de bereidstellingsprovisie gezien de kosten voor de bank die daarmee gemoeid zijn, redelijk.

“Committed” en “Uncommitted”

De bereidstellingsprovisie kan desalniettemin ontweken worden: vraag je bank om een “Uncommitted” (sorry, maar dit is de term die de banken ook bij het MKB hanteren…) RC limiet en je betaalt geen bereidstellingsprovisie. In tegenstelling tot een “Committed” RC echter (die gecommitteerd is voor één jaar) is een “Uncommitted” RC krediet “dagelijks opzegbaar” door de bank. Dat is interessant in het kader van alle rechtspraak over het opzeggen van kredieten door banken (want direct opzeggen gaat niet zomaar…) en ik kom hier graag op terug in een ander Blog.

Wie ziet hier het licht in de duisternis?

Ingewikkeld allemaal, ik denk dat veel ondernemers dit niet willen begrijpen. Terwijl het toch veel eenvoudiger en redelijker kan: weg met “committed” en “uncommitted” RC, weg met de bereidstellingsprovisie voor RC kredieten die in voldoende mate/ intensief worden gebruikt.

Geïnteresseerd hoe wij jou ondersteunen in je relatie met de bank?

Neem hier contact met ons op of stuur een e-mail naar info@bespaaropjebank.nl

Beste groet,
Peter Albrecht - Bespaar op je bank!