Wat is Bespaaropjebank.nl?

Wij zijn Bespaaropjebank.nl. een nieuwe innovatieve onderneming die zich richt op de relatie van het MKB met banken en andere financiers. Onze focus ligt bij het totale MKB, wij sluiten geen enkele ondernemer of organisatie (middelgroot, klein, starter of groot, scholen, stichtingen etc.) uit.
Bespaaropjebank.nl ontwikkelt een webapplicatie die d.m.v. gerichte vragen de ondernemer helpt alle relevante bedrijfsinformatie in een gestructureerd profiel vast te leggen.

Besparen op je bankkosten, financieringen beter structureren

Onze eerste module is Bespaaropjebank.nl: deze applicatie inventariseert voor ondernemer en adviseurs helder en duidelijk alle aspecten t.a.v. de structurering en de kosten van alle financieringen van de onderneming en legt deze gegevens vast in het eigen bedrijfsprofiel.

De ondernemer kan direct handelen op basis van dit volledige inzicht: lagere kosten afspreken, betere condities onderhandelen en controleren of de juiste financieringsvormen binnen het bedrijf zijn toegepast. Welke ondernemer wil dit nu niet?
Bespaaropjebank.nl zal de ondernemer daarbij graag ondersteunen. Er zijn vaak grote voordelen voor het MKB te behalen. Omdat men vaste klant blijft, zal het bedrijfsprofiel altijd up-to-date zijn. Wel zo gemakkelijk voor ondernemer en adviseurs.

Wij ontwikkelen Bespaaropjebank.nl in stappen door naar een groot platform, met meerdere modules, kennisbank, aanbieders van financieringen, een Partner Platform(Accountants, Administratiekantoren en Assurantiekantoren).

Samenwerking met Assurantiekantoren

Bespaaropjebank.nl werkt graag samen met Assurantiekantoren om de applicatie onder de aandacht van jullie klanten te brengen. Jullie zijn een zeer belangrijke adviseur en vertrouwenspersoon van het MKB.

Bespaaropjebank.nl heeft hetzelfde bedrijfsmodel als jullie sector:

 • -Dezelfde doelgroep: het MKB.
 • -Dezelfde bedrijfsfilosofie: het MKB optimaal ondersteunen.
 • -Dezelfde strategie: efficiency en slagvaardigheid.
 • -Dezelfde doelstelling: een sterker MKB.

Vanuit onze verschillende disciplines, assurantiën en financieringskennis, ontstaat een zeer sterke combinatie waar het MKB vele voordelen van zal hebben.

De samenwerking met Bespaaropjebank.nl levert je kantoor diverse winstpunten op:

 • Je verbetert je klantrelaties met een nieuw en innovatief product; onze applicatie heeft een duidelijke toegevoegde waarde voor jullie klanten.
 • Je realiseert een nog sterkere klantenbinding.
 • Jij kunt je klant ondersteunen bij het invullen van de applicatie à extra uren omzet voor je kantoor.
 • Je kunt je in een latere fase via het Partner Platform laten zien aan alle klanten van Bespaaropjebank.nl

Wij maken de samenwerking zo gemakkelijk mogelijk voor jullie: voor onze Partners hebben wij een implementatie traject uitgewerkt. Zodat jullie snel en eenvoudig je klanten kunt gaan benaderen. 

Ben je geïnteresseerd? Dan houden wij je graag op de hoogte! Of neem hier contact met ons, we komen het graag toelichte

JA hou me op de hoogte!

Voor wie doen we dit?

 

 • Micro ondernemingen

  Starters en ZZP-ers

 • Kleine ondernemingen

  Kleine ondernemingen

 • Middelgrote ondernemingen

  Midden en Grote Ondernemingen